Naše vsebine

Na hitro

Celjsko literarno društvo vam nudi:

 • Pomoč pri izdaji knjige
 • Možnost predstavitve vaših del
 • Delavnice
 • Objave v revijah
 • Sodelovanje na domačih in tujih literarnih prireditvah

.. in najpomembnejše:

 • Vedno odlično družbo.
 • Podporo ....

Osnova delavnica proze

Vsebina je razdeljena na logične celote. Vsak del vas bo, korak za korakom, pripeljal do veščin, potrebnih za pisanje objavljivih proznih del. Ključna beseda je, ki sem jo in jo še bom večkrat ponovil, objavljiva. Vse drugo pride šele po objavljivosti.

Čeprav pišete zase, pa v trenutku, ko se pojavi želja po objavi, mora pisanje zase srečati pisanje za druge. Vaša zgodba mora s tem postati zgodba za druge in se mora podrediti minimalnim občim standardom za objavljivost.

Deležni boste vstopa v čudoviti svet pisanja zgodb in povabljeni boste v dvorano z res odlično družbo.

"Ne morete kršiti pravil, dokler jih ne izmojstrujete!"

Berljivosti pripovedi ne smete žrtvovati na račun izvirnosti.

Kako se bomo podali na pot spoznavanja proznega ustvarjanja?

 1. Literatura pozna več različnih vrst proznih del, kajti vsaka vsebina zahteva svojo formo. Na kratko se boste seznanili z vrstami proznih del in njihovim namenom v službi podajanja zgodb. Seveda ne bomo šli v preveč umazane podrobnosti, temveč samo do tja, kamor ima smisel iti glede na primarni namen tega priročnika.
 2. Posebna zgodba je priprava rokopisa (prvopisa). Naloga avtorja je - dostava vsebine. Prikazal vam bom standardno predlogo in njene značilnosti. Čeprav predlogo in njen slog uporablja zelo malo slovenskih avtorjev(-ic), je praktična iz več vidikov. Zlasti je priročna za vas, avtorice in avtorji, saj vas odreši nepotrebnega dela z oblikovanjem besedila. Avtorjeva naloga v procesu objave zgodbe je razumljiva dostava vsebine, ostali v procesu objave naj se ubadajo z obliko materializacije v reviji ali knjigi.
 3. Pomemben del priprav na pisanje je - komu je vaše delo namenjeno, zakaj pišete in podobno. To so pomembna vprašanja. Mogoče bo že iskanje odgovorov nanje prineslo zanimivo literaturo.
 4. Ne smemo pozabiti priprav na pisanje - raziskave za potrebe načrtovanega literarnega dela. Ta del vam prinaša osnovne namige, na kaj morate biti pozorni pri pripravi svojega literarnega dela. Nikakor se vam ne smejo zgoditi napake zato, ker dovolj ne poznate okolja, kjer se dogaja vaša literarna stvaritev. Skratka, za prozno delo, zlasti obsežnejše, je treba raziskati kraj in čas dogajanja. Obseg raziskav naj bo seveda v skladu z obsegom proznega dela.
 5. Osrednji del predstavlja tisto pravo – opis in navodilo za rabo obrtniških orodij za pisanje objavljive proze. Poudarki v tem delu:
  • Ne opisuj, temveč pripoveduj.
  • Pasti okraševanja besedila in pozersko pisanje.
  • Gradnja literarnih likov.
  • Tempo in melodija pripovedi.
  • Dialogi in njihova mehanika.
  • Bralcu zgolj ne pripovedujte, postavite ga v središče dogajanja.
  • Finomehanično poliranje.
 6. Računalniška pomoč pri pisanju.
 7. Viri in literatura.

Kratko rečeno:

V ožjem pomenu besede je fikcija leposlovna literatura, katere temeljna premisa je izmišljija in ni vezana na spone dokumentarnega sledenja resničnim dogodkom resničnih ljudi, a je vedno odraz žive resničnosti okoli nas.

Delavnica proze & Mlada literatura

Priročnik Mlada literatura je nastal v okviru projekta Mlada literatura, a tam zapisano velja za vse, ki želite pisati objavljivo prozo.

Priročnik in delavnica sta namenjena vsem, starejšim od 12 let. Slog podajanja je preprost in vsakomur razumljiv, saj je prvenstveno namenjen književnim laikom, torej ljubiteljskim avtorjem in avtoricam. Vsebine delavnice so enake vsebini priročnika.

Delavnica je vstop v svet proze vsem med 12 in 112 let starosti. V njem bodo kaj zanimivega našli tudi izkušenejši. Priročnik je za vse člane in članice Celjskega literarnega društva brezplačen.

PDF diasi Delavnica proze Mlada literatura

Kratki povzetki posameznih vsebinskih sklopov.