Naše vsebine

Na hitro

Celjsko literarno društvo vam nudi:

 • Pomoč pri izdaji knjige
 • Možnost predstavitve vaših del
 • Delavnice
 • Objave v revijah
 • Sodelovanje na domačih in tujih literarnih prireditvah

.. in najpomembnejše:

 • Vedno odlično družbo.
 • Podporo ....

Razpisi našega društva

Naše društvo ima stalna razspisa za naše revije - Vsesledje in Supernovo.

Vsako leto je tudi festivalski razpis za Fanfest. Občasno so tudi različni tematski razpisi.

Tema razpisa: Dedek Mraz je prišel med nas

V nekih drugih časih je bil Dedek Mraz glavni car, a danes je bolj ali manj v ozadju. V Celjskem literarnem društvu smo se ga odločili malce oživeti. Seveda ne v kontekstu oživljanja časov, ko je bil glavni, temveč kot ene od figur dobrote na prelomu iz starega v novo leto.

Postavljam vam literarni izziv, ki je vse prej kot trivialen ali levoročen.

 • Napišite prozno in/ali pesniško delo na temo razpisa, Dedek Mraz je prišel med nas. Pogoji za sodelovanje:
 • Prozno delo med 2000 in 7500 besedami (12.000 do 45.000 znakov s presledki)
 • Dramsko delo med 2000 in 7500 besedami (12.000 do 45.000 znakov s presledki)
 • Esej o dedku Mrazu med 2000 in 7500 besedami (12.000 do 45.000 znakov s presledki)
 • Pesem (lahko pošljete več pesmi, a nobena ne sme biti krajša od 150 verzov)
 • Delo še nikjer ni bilo objavljeni
 • Delo mora biti v elektronski obliki
 • Poslano besedilo mora vsebovati vaše kontaktne podatke.

SEVEDA NE BOMO DLAKOCEPILI, ČE BO KAKŠNO PRISPELO DELO KRAJŠE ALI DALJŠE OD ZAHTEVANEGA OBSEGA.
VSAKO DELO BOMO PRECENILI PREDVSEM VSEBINSKO, ŽELIMO SI LE, DA GREDO MIMO NAS KLIŠEJSKI VZROCI O DEDKU MRAZU.

BESEDILA, KJER NE BO RAZVIDNA IDENTITETA POŠILJATELJA, BODO ZAVRNJENA.

Če imate kaj likovne žilice, lahko svoje delo tudi ilustrirate.

 • Rok za oddajo prispevkov:
  6. januar 2024

Ne mislite, da imate do takrat še ogromno časa. Meseci se hitro obrnejo.

Uredniški odbor, ki ga bo imenoval Upravni odbor, bo odbral objavljiva dela.

Knjiga Dedek Mraz se vrača med nas bo izšla v 1. polovici leta 2024.

Naslov za pošiljanje:

Mednarodni razpis Prvi stik v Celju

Fanfestov razpis

Mednarodni razpis za Fanfest se v svoji prihajajoči pravljični 7. izdaji posveča prvemu stiku.

Prvi stik, prvo srečanje človeštva z nezemeljskimi bitji, je povezan s Celjem. Vse drugo je prepuščeno vaši veščini pisanja ...

Zgodbo postavite v preteklost, sedanjost ali prihodnost. Čas je nepomemben, uporabite to, kar vsi imamo - zdravo domišljijo.

Napišite kratko zgodbo ali (epsko) pesem.

Kaj sprejemamo:

 • Prozo ali poezijo v obsegu do 7500 besed (45.000 znakov s presledki).
 • Obvezno mora biti v elektronski obliki, berljivi z Wordom.
 • Rok za oddajo prispevkov (znameniti deadline, ki ga večina ignorira): 1. 8. 2023

Naslov pošiljanja:

 • Fanfest.festival@gmail.com
 • Bojan.ekselenski@gmail.com
 • Celjsko.literarno@outlook.com

Obvezno napišite svoje temeljne podatke (ime, priimek in naslov, da vam lahko natisnjeno pošljemo).

Mednarodni razpis Krononavt

Časovni potnik se vrne iz prihodnosti, da bi proučeval okoliščine odraščanja osebe, ki 50 let v prihodnosti naredi nekaj prelomnega za človeštvo (recimo kaj glede preprečitve globalne ekološke katastrofe, ...).

Časovni potnik ne more z ničimer vplivati na svet okoli sebe, je lahko le pasivni opazovalec.

Pravila natečaja:

 • Dolžina zgodb – max. 7500 besed, v elektronski obliki (ne bomo dlakocepili, če bo kakšna beseda več).
 • Zadnji rok za pošiljanje za pripravo za tisk: 15. 8. 2023 (podaljšan rok)

V Sloveniji pošljite izdelek v elektronski obliki na naslov:

 • Bojan.ekselenski@gmail.com
 • Fanfest.festival@gmail.com

Razpis je podaljšan za eno leto.

Razpis za Vsesledje

Revija Vsesledje je splošna revija za kulturo in literaturo. Izhaja 1x letno, praviloma oktobra, ko je predstavitev, ki je ena od osrednjih prireditev Celjskega literarnega društva.

Odgovorni urednik revije je dr. Zoran Pevec.

V reviji objavljamo:

 • Poezijo (zaželeno je nekaj pesmi, da ima urednik določen izbor), prozo (kratke zgodbe), esejistiko, recenzije, dramatiko (kratka dramska besedila)

Pomembno o pripravi besedila za objavo:

 • Besedila morajo biti v elektronski obliki (wordov format) poslana po elektronski pošti kot priloga, seveda s priloženimi podatki o avtorju(-ici).
 • Rok za pošiljanje za tekoče leto je 1. junij. Prispevki, ki prispejo kasneje, se objavijo samo po dogovoru z urednikom.
 • Poseben del revije je Mlado Vsesledje za šolajočo mladino.

Pošiljanje prispevkov:

 • celjsko.literarno@outlook.com (društvo)
 • zoran.pevec@gmail.com (odgovorni urednik)

Splošni razpis za Supernovo

Revija izhaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Revija živi od prispevkov, zlasti zgodb in pesmi. Sprejemamo tudi eseje in recenzije knjig s področja spekulativne fikcije.

Sprejemamo samo prispevke v elektronski obliki. Samo tipkopisov ne moremo sprejeti in bodo zavrnjeni.

Zavrnjena bodo besedila slovenskih avtoric/-jev, ki so napisana v tujem jeziku.

Datumi:

 • 1. februar za spomladansko številko (izide v času pomladnih konvencij)
 • 15. julij za jesensko številko (izide pred Fanfestom)

Naslovi za pošiljanje

E-mail:

 • celjsko.literarno@outlook.com
 • bojan.ekselenski@gmail.com (urednik)

Želimo si sledečega:

 • Kratka zgodba: do 7500 besed (45.000 znakov s presledki), za daljše zgodbe se bomo odločili glede na prostorske možnosti, po potrebi bomo avtorje prosili, da zgodbo skrajšajo na zahtevan obseg
 • Esej: do 3500 besed,
 • Recenzija: do 3500 besed,
 • Poezija: skupaj do 300 vrstic, pesem do 150 vrstic.

Prva stran se ne šteje v obseg besedila, na njej morajo biti sledeči podatki:

 • Naslov dela
 • Ime in priimek,
 • Veljaven poštni naslov, kamor pošljemo avtorske izvode
 • Veljaven elektronski naslov za komunikacijo

Avtorji in avtorice besedila do nadaljnjega odstopijo v brezplačno objavo. V primeru, da bodo finančna sredstva dopuščala izplačilo honorarjev, se bodo z avtorji(-icami) podpisale ustrezne pogodbe.