Aktualno

Projekti

Revije

Društvo

Vsesledje in eVsesledje

Vsesledje  ISSN 1580-9307

Vsesledje je od leta 2001, ko je izšla prva številka, izhajalo v tiuskani obliki. Leto 2020 pa je vse spremenilo in tiskani izdaji se je pridružila tudi e-izdaja. ta je popolnoma enaka tiskani, le da je barvna.

e-Vsesledje  ISSN 2738-3296

Vsesledje je društvena revija, ki jizhaja od leta 2001, od ustanovitve društva. Revija je namenjena razvoju regionalne literarne in kulturne krajine in širše. Revija je društvenega značaja, zato lahko v njej najdete tudi kratek pregled dogodkov minulega leta.

Vsesledje in eVsesledje se vsebinsko ne ločita. e-Vsesledje številčimo od letošnje izdaje, torej od številke 39 dalje.

Izdajanje revije podpirajo:

Stalni razpis za Vsesledje

Vsesledje je revija za literaturo IN kulturo. POleg leposlovja objavljamo tudi prispevke s področja kulture, ki se dotikajo leposlovnega ustvarjanja. Saj veste - leposlovje pomeni lepo besedo, torej nekaj lepega.

Sprejemamo različne vrste besedil:

Mlado Vsesledje

Poseben kotiček Vsesledja, posvečen mlajšim avtorjem(-icam), predvsem srednješolcem(-kam).

Sprejemamo:

Rok za oddajo prispevkov je 1. junij 2020, samo v elektronski obliki (doc, docx ali rtf), s pripisom - za Vsesledje ali Mlado Vsesledje.

Besedila, ki ne ustrezajo minimalnim higienskim standardom, bomo vrnili avtorjem za "popravo".

Za tekoče leto bodo upoštevani vsi prispevki, ki bodo prispeli do 1. junija, v elektronski obliki (doc, docx ali rtf), na katerega od spodaj navedenih elektronskih naslovov. Vse, kar pride kasneje, gre v naslednji letnik.

Naslova za Vsesledje:

Vsebina letošnjega Vsesledja

E-Vsesledje (od 2020)

V času pandemije se je izkazala prednost spletno dostopnih publikacij.

Vsesledje je literarna revija, ki izhaja že od ustanovitve društva, torej od leta 2001. Njeno nastajanje je tudi zgodba o razvoju tehnologije publiciranja.

Žal je težko pridobiti prve izvode revije v obliki, prijazni e-založništvu.

Pravzaprav imamo na voljo ustrezne vire samo za nekaj zadnjih številk. Za spodobno spletno predstavitev je treba vsako izdajo prirediti drugačenmu mediju.

Revije so brezplačno dostopne in z nalaganjem vam ne poskušamo naložiti kakšne vohunske datoteke za zbiranje osebnih podatkov. Društvo se strogo drži ustrezne uredbe in zakonodaje.

Letnik Izdaja
2020
cca. 19 MB
2021
cca.

E-Vsesledje 40