Sekcije našega društva

Sekcije društva:

 • Gledališka sekcija
 • Založniška sekcija
 • Sekcija Mlada literatura
 • Sekcija za spekulativno fikcijo

Stran je še v izdelavi, zato pričakujte dodatne vsebine in informacije.

SE3kcija za spekulativno fikcijo

Sekcija se ukvarja s popularizacijo in ustvarjanjem pri nas zapostavljene fantazijske književnosti. Osrednja os delovanja je spletni portal http://www.znanstvena-fantastika.si.

Gledališka sekcija

Gledlaiška sekcija se ukvarja z uprizarjanjem dramskih besedil. Predvsem gre za skeče in igre Amalije Jelke Škrobar, ki je ravnokar izdala zbirko Smeh na odru.

Sekcija Mlada literatura

Na dveh celjskih osnovnih šolah smo začeli s projektom Mlada literatura. Za zadnjo triado osnovne šole smo pripravili celovite delavnice pisanja proze.

V šolskem letu 2017/18 projekt poteka na III. OŠ in OŠ Lava. Začetki so obetajoči. Delavnice so na obeh šolah vsebinsko enake. Zaradi učinkovite organizacije se udeleženke in udeleženci včlanijo v društvo, ki je za ta namen ustanovilo sekcijo Mlada literatura. V okviru sekcije se bodo lahko člani in članice udeleževali različnih literarnih prireditev, namenjenih mladim.

Na voljo so PDF-ji diaprojekcij in brošuric, ki služijo za gradivo delavnic.

Podrobno o delavnici z gradivom.

Založniška sekcija

Založniška sekcija se ukvarja z založništvom latsnih literarnih del in zlasti s podporo našemu članstvu.

Članstvu društva sekcija nudi sledeče usluge:

 • osnovna uredniška in lektorska opravila
 • svetovanje pri uredniških in lektorskih uslugah
 • brezplačno posredovanje pri pridobitvi slik naslovnice in končno oblikovanje naslovnice in drugega slikovnega gradiva
 • oblikovanje, prelom in pripravo za tiskanje
 • pridobitev ISBN in CIP
 • svetovanje v zvezi s samozaložništvom
 • izdajo knjiga na Biblosu
 • izdajanje knjig in revij (Vsesledje, Supernova)