Aktualno

Projekti

Revije

Društvo

Mednarodno sodelovanje

Celjsko literarno društvo je nekaj zadnjih let vpeto tudi v mednarodne literarne tokove.

V Vsesledju in Supernovi so prevodi tujih avtoric in avtorjev.

Mednarodni razpis za Fanfest

Mednarodni tematski projekt

Bojan Ekselenski, predsednik Celjskega literarnega društva, je bil za območje Slovenije povabljen k mednarodnemu projektu, iniciativo zanj je podala Romunija, ki ima izredno razvito fantazijsko književnost.

Spletna stran projekta:

EASTERN EUROPEAN SFF ANTHOLOGY PROJECT

Bojan,

I am writing to you about a project that we have discussed at Sindicatul 9 international meeting about SFF magazines: a SFF short stories anthology in English language, with authors from the Eastern European countries.

Here is our proposal for the anthology:

Along with the story must be present a literary CV of the author and a bust photo, minimum 1500 Px in height, the translators name and a proposal for a title for that year anthology.

For the 2021 edition, the editor will be the Romanian Team, and I am it's representative.

The theme is as follows:

Deadline for the short story submission: 14th April 2021

Deadline for the anthology: 1st July 2021, to be presented at the Eurocon in Fiugi

You are invited to be the representative of your country, in the 2021 anthology.

*Darius Luca Hupov*
*Lead Organizer*
The Galactic Imaginarium Film Festival (Sci-Fi & Fantasy)
https://festival.galactic.one
*Lead Editor  *     
The Galactic Imaginarium   (Galaxia Imaginarului)    
A SF&F Audio Magazine by Darius Hupov
https://galactic.one 
*Editor and Foreign Liaison*
"Galaxy 42" Online SFF Magazine
https://galaxia42.ro
*Editor and Foreign Liaison*
"Planu'9" Online pop culture SFF Magazine
https://planu9.ro

** Mobile:* * +40.722.410.623  **Whatsapp**
** Facebook Messenger I.D.**  darius.hupov
** Skype I.D.* * darius.hupov
** Location:* * Timișoara, Romania  

O mednarodnem projektu in sorodnem lahko vprašate:

Bojan,

Pišem vam o projektu, o katerem smo razpravljali na mednarodnem srečanju Sindicatul 9 o revijah SFF:
Zbornik kratkih zgodb SFF v angleškem jeziku z avtorji iz vzhodnoevropskih držav.

Tu je naš predlog za zbornik:

Velja še: PDF mora biti bezplačen.

Vsako izdajo bodo promovirali predstavniki in avtorji, če bodo sodelovali na različnih državnih in mednarodnih konvencijah SFF in s pomočjo stikov v svetu SFF. Seveda se pričakuje tudi promocija v lokalnem okolju.

Antologija letnika 2021

Za izdajo leta 2021 bo urednik romunska ekipa, Darius Luca Hupov pa sem njen predstavnik.

Tema je naslednja:

Rok za oddajo kratke zgodbe: 14. april 2021

Rok za zbornik: 1. julij 2021, ki bo predstavljen na Euroconu v Fiugiju

Vabljeni, da ste predstavnik svoje države v zborniku do leta 2021.