O društvu, kar je dobro vedeti

 Do zdaj smo imeli tri predsednike oz. predsednico:

  • Zoran Pevec (2001 - 2009)
  • Metka Hojnik Verdev (2009 - 2013)
  • Ivan Janez Domitrovič (od 2013 - 2017)
  • Bojan Ekselenski (od 2017 dalje)

Društvo izdaja svojo literarno revijo Vsesledje, ki zadnja leta izide enkrat letno. V reviji objavljajo članice, člani društva in mnogi zunanji avtorji. V reviji so proza, poezija in eseji. Od leta 2016 društvo izdaja tudi Supernovo, edino slovensko revijo za fantazijsko književnost.

S sodelovanjem z lokalnimi kulturnimi in šolskimi institucijami zaokrožujemo svojo kulturno dejavnost in pridobivamo na prepoznavnosti v slovenskem kulturnem prostoru.

Društvo deluje preko javnih prireditev, predstavitev in delavnic. Delovanje ves čas razvijamo in postajamo vse pomembnejši v celjskem in širšem kulturnem prostoru. Med članstvom imamo precej tudi širše znanih in priznanih avtoric in avtorjev. Pohvalimo se lahko tudi z žanrsko in vsebinsko raznolikostjo. V mnogočem orjemo ledino v slovenskem prostoru.

Društvo je leta 2017 dobilo novo vodstvo in z njim bo zagotovo prišla določena evolucija v delovanju. Društvo lahko živi samo z razvojem.

Upravni odbor društva z blagajničarko:

Predsednik društva
Bojan Ekselenski
Tajnica in podpredsednica društva
Mira Gorenšek
Glavni urednik revije Vsesledje in član UO
Zoran Pevec
Blagajničarka društva
Virginija Mehle Majerič
Član UO
Lojze Selič
Član UO
Ivan Janez Domitrovič
Članica UO
Ana Marija Justin
Član UO
Borut Korun
Članica UO
Metka Hojnik Verdev
Članica UO
Ljudmila Conradi
Članica UO
Barbara Jelen

Poleg upravnega odbora ima še nadozrni odbor in častno razsodišče.

Nadzorni odbor:

  • Marija Deželak (predsednica)
  • Simona Babič
  • Zdenka Jagodič (od občnega zbora 13. 3. 2019)

Častno razsodišče:

  • Milena Šimunič (predsednica)
  • Lojze Selič
  • Ivan Janez Domitrovič

Seveda je aktivnih še precej članic in članov, prelistajte  Vsesledje, Supernovo ali pokukajte na strani predstavitve članstva  ...

Iz uvodnika Ana Marije Justin ob 10. obletnici (nadaljevanje)

»Pa ga imamo«, to misel izrekam tretjič. Prvič ob ustanovitvi 30. 5. 2001, drugič ob peti obletnici ustanovitve Celjskega literarnega društva. Danes s posebnim ponosom rečem: »Še ga imamo«, z upanjem, da ga bomo imeli še dolgo.

Kar nekaj let v Celju ni bilo literarnega društva. Prenehala je izhajati dobra revija Obrazi, v kateri so objavljeni celjski in drugi pisci ter je tako tretje največje mesto v Sloveniji ostalo brez povezave ljudi, ki znanstveno, filozofsko in ljubiteljsko iz svoje notranje nuje pišejo.

Slovencev nas je res malo, pa vendar imamo vsako leto samo pesniških zbirk okoli tristo. Zelo maloštevilno jih izdaja založbe in vse več jih je v samozaložbi s pomočjo sponzorjev. Tako nam uspeva kljub naši majhnosti ohranjati naš lep in edinstven slovenski jezik, ki ima svojo posebnost dvojino in nam mora predstavljati posebno vrednoto na našem prelepem koščku zemlje sredi Evrope. Vemo, da dokler bomo brali in pisali, kljub poplavi raznih časopisov rumenega tiska bomo ohranili nivo našega žlahtnega slovenskega jezika.

Društvo smo ustanovili s pomočjo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana predvsem pa z izpostavo Celje in Mestno občino Celje.

Bili smo entuziasti in brez finančnih sredstev. Prav s prvim manjšim prispevkom nas je podprla Mestna občina Celje. Ko smo zadostili vsem zahtevkom za registracijo smo že isto leto lahko kandidirali na razpisih Mestne občine in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Vedno pa je bilo sredstev za kakršnokoli razmetavanje premalo. Člani odborov smo delali brez plačil. Če smo v prvih izdajah revije Vsesledje še izplačali minimalne honorarje, tega že nekaj let ne moremo več. Skromen honorar je prej imel le tisti, ki revijo oblikujejo in zunanji sodelavci, drugi pa smo zadovoljni, da se naše stvaritve objavijo. Do sedaj smo izdali trideset številk revije. Ime revije, ki je morda res nekaj posebnega je predlagal naš prvi predsednik magister Zoran Pevec. Do sedemnajste številke je bilo to fotokopirano Glasilo Celjskega literarnega društva, nato pa se z novo naslovno podobo, ki jo oblikuje Bori Zupančič s karikaturami svetovno znanih in domačih piscev preimenovalo v Vsesledje, revija za literaturo in kulturo.

Redno se srečujemo vsako prvo sredo v mesecu. Imamo literarne delavnice, predstavljamo se s svojimi deli, jih ocenjujemo, se pogovarjamo o natečajih in razpisih, sodelujemo z drugimi sorodnimi društvi kot so Šentjur, Velenje, Žalec, Mozirje in Maribor.

V preteklih letih smo nastopali v Društvu pisateljev, v Vodnikovi domačiji, Konzorciju, Cankarjevem domu, Plesnem forumu, Antiki, Skomarski hiši, hotelu Evropa, mladinskemu hostelu Celica, Univerzi za tretje življensko obdobje Domžale, Osrednji knjižnici Celje, Izoli, Metliki, Mariboru, Logatcu, Muzeju novejše zgodovine Celje ter drugih predstavitvah v Celju, predvsem ob izidu revije Vsesledje.

Ob ustanovitvi je bilo enainštirideset prisotnih, ki so se tudi včlanili. Ta številka je praviloma, z nekaj odstopanji še vedno približno enaka. Nekateri mladi, ki so se včlanili so odšli na študij v Ljubljano ali Maribor in so zaradi obveznosti prihajali vse redkeje. Vedno pa prihajajo novi. Za svoje člane, tudi če ne plačujejo članarine pa štejemo tudi tiste mlade, ki na naših predstavitvah nastopajo s svojimi deli, vedno pa se trudimo pridobiti čim več članov, odprti smo za vsakega. Če so nekateri od nas odšli, ker prav takrat niso videli pravega smisla v naši družbi, vse ponovno vabimo, da se nam pridružijo, da bomo skupaj ustvarjali z strpnostjo in empatijo.

Žal pa nas je prav v obdobju zadnjih dveh let zapustilo nekaj članic, ki so bile z nami prav od samega začetka. To so bile Zofija Jazbec, Danica Klover, Mira Zelinka in častna meščanka mesta Celje Darinka Pavletič Lorenčak. Vedno bomo čutili vrzel, ki je nastala z izgubo teh predanih članic.

Mnogi v društvu smo uspeli na raznih razpisih, ki se jih udeležujemo. Tako imamo zmagovalko na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za mlade pisce Urška. N razpisih istega sklada oziroma revije Mentor za seniorje smo bili nekateri uspešni večkrat, na Pesniških turnirjih v Mariboru je bilo doseženo prvo mesto po strokovni oceni in deljeno prvo mesto s strani občinstva, uspešni smo bili na Fabuli in na razpisu revije Mentor, Veseličnica prvo mesto. Ne moremo mimo piscev skečev, gledaliških iger, aforizmov in haikujev. Revijo Vsesledje še posebej obogatijo strokovni članki gospe profesor Zvonke Zupanič Slavec in doktorja Franca Štolfe, ki je to moram poudariti, do sedaj izdal enaindvajset knjig in v razne časopise in revije objavil preko 1000 člankov.

Osem let, to je dve volilni obdobji, je društvo uspešno vodil magister Zoran Pevec. Vodil je literarne delavnice in smo se marsikaj, kar nam je bilo neznano naučili. Sedaj že dve leti vodi društvo prof. Meta Hojnik Verdev. Vseh teh deset let sem bila podpredsednica, na zadnjem občnem zboru pa je to funkcijo sprejela dipl.oec. Barbara Jelen. Prepričana sem, da bo nivo delovanja društva ostalo na isti pozitivni ravni, se pa vedno lahko še izboljša. Moramo se zavedati, da imamo obveznost do družbe, čeprav nam ta daje v splošnem pomanjkanju sredstev skromno podporo. Končno moramo urediti spletno stran, da bomo opazni in dostopni širšemu krogu bralcev.

Zahvaljujemo se Mestni občini za razumevanje in podporo, prav tako Zvezi kulturnih organizacij Celje, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Ljubljana, predvsem pa izpostavi Celje, sponzorjem, ki so nam v teh desetih letih pomagali, tako Cinkarni Celje, Cetisu Celje, Zavarovalnici Triglav Maribor, Izletniku Celje, Muzeju novejše zgodovine in drugim, ki so nam nudili pomoč.