Sekcije našega društva

Sekcije društva:

  • Gledališka sekcija
  • Založniška sekcija
  • Sekcija Mlada literatura (v ustanavljanju)

Stran je še v izdelavi, zato pričakujte dodatne vsebine in informacije.

Sekcija Mlada literatura

Na dveh celjskih osnovnih šolah smo začeli s projektom Mlada literatura. Za zadnjo triado osnovne šole smo pripravili celovite delavnice pisanja proze.

V šolskem letu 2017/18 projekt poteka na III. OŠ in OŠ Lava. Začetki so obetajoči. Delavnice so na obeh šolah vsebinsko enake. Zaradi učinkovite organizacije se udeleženke in udeleženci včlanijo v društvo, ki je za ta namen ustanovilo sekcijo Mlada literatura. V okviru sekcije se bodo lahko člani in članice udeleževali različnih literarnih prireditev, namenjenih mladim.

Na voljo so PDF-ji diaprojekcij in brošuric, ki služijo za gradivo delavnic.

Podrobno o delavnici z gradivom.

Založniška sekcija

Založniška sekcija se ukvarja z založništvom latsnih literarnih del in zlasti s podporo našemu članstvu.

Članstvu društva sekcija nudi sledeče usluge:

  • osnovna uredniška in lektorska opravila
  • svetovanje pri uredniških in lektorskih uslugah
  • brezplačno posredovanje pri pridobitvi slik naslovnice in končno oblikovanje naslovnice in drugega slikovnega gradiva
  • oblikovanje, prelom in pripravo za tiskanje
  • pridobitev ISBN in CIP
  • svetovanje v zvezi s samozaložništvom
  • izdajo knjiga na Biblosu