Razpisni pogoji

Vsaka revija ima določene tehnične zahteve za sprejem besedil, namenjenih objavi v publikaciji.

Razpisni pogoji so sledeči:

 • Vsebinske narave
 • Oblikovne narave

Vsebinska narava je odvisna od vrste razpisa, a oblikovna narava predpisuje minimalni higienski minimum, kako (ne)oblikovati besedila, namenjena uredništvom naših revij.

Z BESEDILI, KI NE BODO USTREZALA MINIMALNIM POGOJEM, KI SO NAVEDENI V NADALJEVANJU, SE ZGODI SLEDEČE:

 • AVTORJU SE POŠLJE DOPIS, DA DO DOLOČENEGA ROKA POŠLJE BESEDILO V ZAHTEVANI OBLIKI
 • V PRIMERU NEUPOŠTEVANJU SE BEDEILO NE OBJAVI

V nadaljevanju so razpisni pogoji in minimalni standard, pravzaprav higienski minimum.

RAZPISI

Pravila za pošiljanje besedil

Vrsta besedil

Vsako leto izdamo revijo po eno številko Vsesledja in dve številki Supernove. Zbiramo sledeče:

 • Prozo
 • Poezijo
 • Esejistiko
 • Recenzije
 • Dramatiko

Obseg besedil

 • Poezija – vsaj 2 pesmi, maksimalni obseg besedila 6.000 znakov s presledki
 • Proza, esej, dramatika – maksimalni obseg besedila 22.500 znakov s presledki
 • Recenzija – maksimalni obseg 6000 znakov s presledki.

Obvezni podatki

Na začetku besedila OBVEZNO vpišite:

 •  ime,
 • priimek in
 • elektronski naslov.

V enem besedilu je lahko več literarnih del (pesmi, zgodb, ipd.).

Oblika besedila

 • Navodila za obliko besedila:
 • Pisave predloge Prazen dokument.
 • Privzeta pisava predloge, pisava Curier New, velikost 12 ali pisava Times New Roman, velikost 12.
 • Kjer želite vstaviti sliko, zapišite ime slike, a sliko priložite ločeno.
 • Med posameznimi pesmimi ali proznimi deli sta dovoljeni maksimalno 2 prazni vrstici.
 • Ne uporabljajte nobenih učinkov ipd., kar ponuja Word.
 • Za naslove literarnih del NE uporabljajte velikih začetnic ipd. Obvezno uporabite slog Naslov (1, 2). Če uporabljate Wordpad ali Beležnico, med naslovom in besedilom naredite vrstico presledka.

Predloge

Najhitrejša in najudobnejša pot do ustrezno oblikovanega besedila so predloge za Word.

[Navodila za nalaganje predloge]

[Naloži si predlogo]

Rok za oddajo besedil:

 • Vsesledje - 1. 6. v tekočem letu. Vse, kar pride kasneje, se upošteva za naslednjo številko.
 • Supernova - 1. 2. za pomladno številko in 1. 8. za jesensko številko. Kar pride po tem datumu, gre v naslednje obdobje, razen dela, ki so poslana na specifični razpis (fanfiction, tema številke, razpis Fanfesta).