Aktualno

Projekti

Revije

Društvo

Priprava dokumentacije za Javni razpis MOC za kulturne dejavnosti

Mestna občina Celje (MOC) vsako leto pripravi razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti

Poleg društev, zavodov in samostojnih kulturnih delavcev lahko kandidirajo tudi FIZIČNE OSEBE.

Pogoj za kandidaturo je vsaj 3 leti stalnega bivališča v MOC od dneva razpisa

Spletna povezava do dokumentacije:
https://moc.celje.si/javni-razpisi/6948-javni-razpis-za-izbiro-kulturnih-projektov-ki-jih-bo-sofinancirala-mestna-obcina-celje-v-letu-2021

Koristno je prebrati razpisno dokumentacijo (Dokumentacija javnega poziva)

Premislite, kako boste predstavitev svoje knjige izvedli v okviru predvsem Poletja v Celju ali (in) Pravljičnega Celja (če tja sodi).

Zberite podatke o svojih objavah, zlasti izdanih knjigah (pomaga COBISS)

Če imate kakšne uvrstitve na različnih natečajih (recimo finalist V zavetju besede, Urške, Mentorjevega feferona ipd.) to seveda pripravite.

Pripravite tudi kopije kakšnih literarnih nagrad, če ste jih dobili.

NE POZABITE NA ROK ZA ODDAJO RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

7. 2. 2022

Dia projekcija korak za korakom:

Imate vprašanje? Pošljite k nam e-goloba: