Festival fantazijske književnosti

1. slovenski mednarodni festival fantazijske književnosti

10. - 12. november 2017

Letošnji edini večdnevni dogodek v organizaciji našega društva je prva in edina tovrstna prireditev v Sloveniji.

Gre za FANFEST.SI - Slovenski fetsival fantazijske književnosti, ki mu lahko damo še pridevnik mednarodni.

Seznam udeležencev pokriva regijo, s katero literarno sodelujemo. Gostje prihajajo iz Črne Gore, Hrvaške in Srbije. Letošnji festival je prvi in uvodni, zato se že vnaprje opravičujemo za moirebitne "improvizacije na licu mesta."

Posebni gost festivala: Dr. Zoran Živković

O njem bi lahko spisal ogromno, vendar mi narava spletnih medijev diktira obseg predstavitve. Pravzaprav nima smisla, da o njem pišem na dolgo in široko, saj boste imeli odlično priložnost, da ga spoznate na literarnem večeru, posvečenem samo njemu. Spoznali ga boste tudi s člankom in intervjujem v novi Supernovi, ki obstaja samo v tiskani obliki (za zdaj ne razmišljamo o e-obliki).

Zoran je največkrat prevajani živeči srbski avtor. Za svoja izjemno bogata literarna dela je dobil več tujih in srbskih nagrad. PO njegovih knjigah so snemali TV serije, filme in radijske igre (tukaj moram izpostaviti angleški BBC).

Zoranove literature ni možno vstaviti v klasične žanrske predalčke. Kot je sam izpostavil, zdaj je sam postal nekakšen predalček. Kritiki pač želijo literarno delo nekako uvrstiti.

dr. Zoran Živković (foto iz lastnega arhiva)

Predlagam vam, da se odpravite na njegovo osebno spletno stran:

Osrednja prireditev bo sobotni večer, posvečen izjemnemu Zoranovemu delu.

Literarni večer z dr. Zoranom Živkovičem

V soboto, 11. 11. 2017 s pričetkom ob 19h30 v Celjski kulturnici

(Gledališki trg 4 - parkirišča v bližini so takrat brezplačna)

  • Ogled dveh epizod iz TV serije "Sakupljač", kratki igrani film "Ispovedaonica" in pilot-epizodo TV serije "Amarkord"
  • Predstavitev zadnjih knjig
  • BBC radijska priredba zgodbe »Voz«
  •  Pogovor o domišljijski literaturi.

Festivalski program

Dogodki se odvijajo v:

Celjska kulturnica, Gledališki trg 4, Celje.

Knjigarna Antika, Kocbekova ulica 6, Celje.

Pomembno za novinarje

Vsi dogodki so odprti tudi za novinarje, gostje se bodo posvetili novinarjem pred dogodki, možna je tudi najava za intervjuje.

Petek, 10. 11. 2017

Petek je namenjen zbiranju gostov iz tujine in njihova priprava za osrednje festivalske dogodke.

Javni del programa se začne v soboto ...

Sobota, 11. 11. 2017

Pomen tovrstnih festivalov v regiji

Prizorišče: Celjska kulturnica (11h30 - 12h30)

Sodelovali bodo vsi gostje iz tujine, z njimi se bomo pogovarjali o njihovih lokalnih izkušnjah in obstoječemu regijskemu povezovanju.

Po potrebi se bo sproti prevajalo iz srbščine, oziroma hrvaščine.

Prihodnost znanstvene fantastike

Prizorišče: Celjska kulturnica (12h30 do 13h30)

Sodelovali bodo vsi gostje, vse skupaj bo potekalo v obliki pogovora na osnovi pripravljenih izhodišč:

  • Zakaj znanstvena fantastika izgublja popularnost in zakaj postaja vse bolj nišna literatura?
  • So še tematike, ki so zanimive za znanstveno fantastično obravnavo?
  • Kakšna je prihodnost znanstvene fantastike (fikcije) v času, ko jo živimo?

 Pomen malih knjigarn pri trženju domače domišljijske literature in kratka predstavitev Supernove

Prizorišče: Knjigarna Antika (17h - 18h39) - Kocbekova ulica 6 (parkirišča so takrat brezplačna).

Spletna stran Knjigarne Antike: http://www.antika.si/

Najprej bo urednik revije, Bojan Ekselenski, na kratko predstavili vsebino zadnje številke Supernove.

V nadaljevanju bo potekal pogovor o pomenu malih knjigarn pri trženju domačih domišljijskih knjig. Posebej se bomo dotaknili poslovnega okolja za butične knjigarne in njihove napore pri svoji promociji.

Literarni večer z dr. Zoranom Živkovićem

Prizorišče: Celjska kulturnica s pričetkom ob 19h30.

Nedelja, 12. 11. 2017

Predstavitev tematskega razpisa za 2. slovenski festival fantazijske književnosti

Prizorišče: Celjska kulturnica (10h - 10h45)

Predstavili bomo nabor tem za literarni zbornik festivala za leto 2018. Vse teme bodo povezane s Celjem:

  • Antična Celeia - fantazijska zgodba iz zgodovinskih osnov.
  • Ulrik II Celjski se izogne atentatu v Beogradu
  • Friderik in Veronika - ljubezneska zgodba na fantazijski način

Samozaložniški servisi - namembnost, pomen in možnosti

Prizorišče: Celjska kulturnica (11h do 11h45)

Z vsemi gosti bomo debatirali o možnostih delovanja samozaložniških servisov, kjer se samozaložnikom nudijo usluge urejanja, lektoriranja, preloma in ostalega, kar je potrebno od prvopisa do izdane knjige.

Kakšno tržno okolje dopušča samozaložnikom, da bi se posluževali takšnih servisov?

Pomen literarne kritike v domišljijski literaturi

Prizorišče: Celjska kulturnica (12h do 13h)

Skozi pogovor želimo dobiti odgovore na vprašanje o pomenu literarne kritike na razvoj domišljijske literature.

Zaključek festivala